VA-anlegg

Headline list

skisenter

Vardåsen Skianlegg

OP-VERKIS tjenester var byggeleder og byggelederassistent.

Glitrevannverket

Rammeavtale med Glitrevannverket

OP-VERKIS tjenester er byggeledelse, teknisk bistand og prosjektadministrasjon. Prosjekt- og prosjekteringsledelse, byggeledelse og SHA- koordinering, VA-arbeider.