Fabrikker

OSRAM`s gamle fabrikklokaler

Drammen - Norge

OP-VERKIS tjenester var SHA-koordinator.

Generellt om prosjektet:
Kenneth Olafsen: SHA-koordinator ved full rehabilitering av den gamle fabrikken.

Det var en hovedentreprise på 10 mill. 

Kontakt: mob.tlf: 9826 4480, e-mail: opverkis@opverkis.no.