Fabrikker

verkefnamynd_2

OSRAM`s gamle fabrikklokaler

OP-VERKIS tjenester var SHA-koordinator.

Read more
Nor-pel-AS

Nor-Pel AS: fabrikk- og kontorbygg

OP-VERKIS tjenester var prosjektledelse og byggeledelse, Sha-koordinator.

Read more