Enebolig

Gurandsrud Entrepenør AS

Gurandsrud Entrepenør AS er et meget dyktig håndtverkerfirma, som påtar seg små og mellomstore byggoppdrag.

Generellt om prosjektet:
Vi bistår også på entrepenørsiden.

Etter å ha sittet på motsatt side av "bordet" i forhandlinger og tvister i 2011, ble vi forespurt om å rådgi på entrepenørsiden. Alle lover og regler, nye forskrifter og pålegg er endel av vår hverdag, og vi holder oss stadig oppdatert. Mange entrepenører er dyktige håndtverkerfirma, men trenger bistand for å optimalisere inntjeningen på prosjektet ved at feil og feller elemineres. Vi bistår med rådføring og i tvister overfor byggherre, underlevrandører og andre aktører.

Kontakt: mob.tlf: 9826 4480, e-mail: opverkis@opverkis.no.