Skole og barnehage

Nesøya skole og Idrettshall/Grendehus

Asker - Norge

OP-VERKIS tjenester var prosjektledelse assistanse, bistå BH med kontrahering av entreprenører iht. offentlig avskaffelse og BHR (BH representant SHA).

 Størrelser: 11.000 m²
 Prosjekt tid:  2013-2015

Generellt om prosjektet:
Ny skole og idrettshall/grendehus. Nesøya skole skal utvides til en fullverdig treparallell barneskole. Dette skal realiseres ved at eksisterende skole skal rives og erstattes av et nybygg på totalt 11.000m2. I tillegg tiltradisjonell skolefunksjon inneholder nybygget idrettshall og parkeringskjeller. Skolen skal bygges som passivbygg.

Byggherre: Asker Kommune.

Prosjektleder/Referanse: Rolf Langum.

Entrepriseform: Delte entrepriser på 288 mill.