Skole og barnehage

Kistefossdammen barnehage

Ny barnehage i Heggedal Asker kommune. FutureBulit - plusshus.

Prosjekttype: Passivhus Barnehage

Prosjekttype: Passivhus Barnehage

Totalkostnad: 76 millioner kroner

Bruttoareal: 1 360 kvm

Tiltakshaver: Asker Kommune

Rolle: Prosjektleder og Byggherreombud

Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring:

Ny barnehage i Heggedal Asker kommune. FutureBulit - plusshus

Barnehagen skal produsere mer fornybar energi enn det forbruker.

Samspillsentreprise. Avanserte tekniske installasjoner. Hovedvekt på solcelleteknologi.

 

Resultat oppnådd:

Futurebuild, Plusshus og ett av Norges første Plusshusbarnehager

Referanse / oppslag:

Stein Grimstad: stein.grimstad@asker.kommune.no tlf: 957 71 712