Skole og barnehage

EIKER SKOLE, FLERBRUKSHALL MED TILSTØTENDE AREALER

Bodo - Norge

OP-VERKIS tjenester var byggeleder og SHA-koordinator KU.

 Størrelser: 3.600 m²
 Prosjekt tid:  2014-2015

Generellt om prosjektet:
Ansvar for nybygg av flerbrukshall med garderober og undervisningsrom med tilhørende arealer og lærerarbeidsplasser. Nybygget skal knyttes sammen med eksisterende bygningsmasse ved hjelp av en gangbro.

Areal: nybygg ca 3600 m2.

Referanse: Bodo Havelberg.

Entrepriseform: Generalentreprise på 40 mill.                          

Offentlig anskaffelse.