Omsorsbygg

Bergmarksetra

Bergmarksetra ressurssenter

OP-VERKIS tjenester var prosjekteringsledelse, prosjekt- og byggeledelse, SHA- koordinator og utførende.

Read more
Hasselbakken

Hasselbakken Frivillighetens hus

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder og byggeleder.

Read more
Jørgensløkka

Jørgensløkka 66

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder og byggeleder.

Read more
borgenbraten

Borgenbråten sykehjem og rehabiliterings­senter

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder for mulighetsstudie og skissefase.

Read more
verkefnamynd_2

Storgata 36, omgjøring til sprøyterom/ helserom

OP-VERKIS tjenester var byggeleder.

Read more
Gullhella

Gullhella omsorgsboliger

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder assistanse i forprosjekt/skisse tom. kontrahering avrådgivere.

Read more
verkefnamynd_2

Fredtunveien bolig for vanskeligstilte ungdom

OP-VERKIS tjenester var byggeleder.

Read more