StartBANK

-

OPV Consulting AS er fullt registrert som leverandør i StartBANK.

StartBANK - hva er det?

StartBANK er en kvalifikasjonsordning som skal gjøre det vanskeligere for useriøse bedrifter å slippe til i markedet. Ordningen er beregnet for både vare- og tjenesteleverandører, men er i første omgang rettet mot tjenesteleverandørene.

Oppdragsgivere vil få rask og effektiv tilgang til et oppdatert leverandørregister, og dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.

 Bokstavene BANK står for Bygg- og AnleggsNæringens Kvalifikasjonsordning

I StartBANK registreres:

 • Firmaopplysninger
 • Opplysninger om skatt, avgifter og forsikring
 • Faglige kvalifikasjoner og kvalitet
 • Helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner
 • Hva bedriften leverer

For å oppnå kvalifikasjon må leverandøren:

 • Være à jour med betaling av skatter og avgifter
 • Ha oppfylt lovpålagte krav om rapportering til offentlige registre
 • Ikke være konkurs eller i gjeldsforhandlinger
 • Levere komplett kvalifikasjonssøknad bestående av StartBANK spørreskjema, samt standardisert egenerklæring
 • Sende inn kopi av selskapets firmaattest
 • Ha betalt inn den årlige abonnementsavgiften.

 

Registreringsbevis