28/1/2021

To spennende VA-prosjekter i Vestfold

OPV Consulting AS er på begge prosjekter innleid som prosjektleder av byggherre Larvik Kommune.


RAMBERGVEIEN VA

Ved Ringveien til Rambergveien i Svarstad legges det nytt VA anlegg med OV, SP og VL ledning samt ny veioppbygging. Dette sammen med nye lysmaster langs med. Høyspent-ledningen over Ringveien legges ned i bakken. Utførende entreprenør er Tore Haraldstad & Co AS.

 Torstvet Syd Etappe 2b

Langs Nansegata ved Norbyen kjøpesenter i Larvik legges det DN 300mm vannledning, ny spillvannledning og DN 600 betong ledning som overvannsledning. Fra dette settes det stikkledninger til overvann, spillvann, vann til brann og sprinkleranlegg samt. forbruksvann ut mot tomten til en privat aktør som skal bygge boliger. Utførende entreprenør er H & K Sandnes AS.