Nyheter


12/5/2021

Ny kunstgressbane for kvelde Il

Ettersom den gamle kunstgressbanen til Kvelde IL er av dårlig kvalitet. Ble det besluttet av Larvik kommune å rehabilitere banens oppbygging.

OPV Consulting som byggeleder.

Rehabiliteringen går ut på å fylle med nye masser, samt oppdatering av overvannsnett og drenering i bane der det er nødvendig.

Kunstgressbanen blir av typen kaldbane som tilsier at det ikke blir lagt varme i grunnen.

Utførende entreprenør er Carls C Fon AS, med Larvik kommune som byggherre.

Prosjekter er antatt å stå ferdig før fellesferien i år.