9/4/2021

Ny kontrakt i forbindelse med nye Drammen sykehus

OPV Consulting har nylig blitt tildelt kontrakt som byggeleder for ny pumpestasjon og sjøledning i forbindelse med nye Drammen sykehus.

Med oppstart i Mai 2021 og ferdigstillelse siste halvdel av 2022 vil den nye pumpestasjonen stå klar til å forsyne det nye sykehuset med vann. Prosjektet går ut på oppføring av komplett pumpestasjon, legging av 3 sjøledninger (to spillvannsledninger og en vannledning) og ilandføring av disse ved Solumstrand renseanlegg.