18/3/2021

Ny kontrakt for den nye Bybrua i drammen

OPV Consulting har nylig blitt tildelt kontrakt som PGL og assisterende PL for den nye bybrua i drammen.

Sommeren 2022 forsvinner det velkjente bindeleddet fra Bragernes til Strømsø i Drammen. Dagens bybru er 15 meter bred. Den nye brua kommer til å bli 19,4 meter bred. Fotgjengerne vil få et fem meter bredt fortau på nedstrøms side, mens sykkelfeltene på begge sider av brua blir 2,2 meter brede.

På Strømsø side vil brua lande åtte meter lengre inn på torget enn den gjør i dag. Dette vil åpne området inn under brua, forlenge Strømsø torg og binde nye Drammen stasjon og torget på en god måte. Forventet overlevering blir først i 2025.

Vi er gleder oss til prosessen videre!