• OPV Consulting logo

1/10/2020

NY identitet! OPV consulting as

Gjeldende fra 1 oktober 2020 gjorde OP-Verkis AS et offisielt identitetsbytte.

OPV Consulting AS tilbyr nå et bredere spekter av tjenester til alle våre kunder og partnere.

I våre nye lokaler på Langegaten 47 i Holmestrand sentrum markerte OP-Verkis AS identitetsbytte og ny logo.