21/12/2020

Kontrakt formålsbygg gullhaug

OPV Consulting AS har fått tildelt kontrakt for ny barnehage og flerbrukshall i Holmestrand. Dette som byggeleder og SHA-koordinator, KP og KU.

Ny barnehage og flerbrukshall skal bygges i området rundt Botne skole i Holmestrand. Prosjektet har oppstart i 2021.

Barnehagen vil bestå av åtte avdelinger med en størrelse på ca. 1300m2 fordelt over to etasjer. Flerbrukshallen vil ha en størrelse på ca. 2000m2.