22/1/2021

Fylkesvei 505, Skjæveland – Foss Eikeland

OPV Consulting jobbet sammen med moderselskapet Verkís som har hatt ansvar for prosjektringsledelse og prosjektering av veg, konstruksjoner og VA. OPV Consulting jobbet som stedlig representant for prosjekteringsgruppen i gjennomføringsfasen.

Den nye fylkesveien mellom Skjæveland og Foss Eikeland i Sandnes hadde offisiell åpning 18 juni 2020. Prosjektet består av en 2,5 km 2-felts vei og 1,5 km med sideveier. Det er også utarbeidet 7 underganger under veien. I tilknytning vann- og avløpsanlegg er det satt på plass 3 sedimenteringsbasseng.

Prosjektet startet i 2016 og hadde en prosjektverdi på hele 365 millioner kroner.