14/12/2020

Fornebubanen

Vi i OPV Consulting sammen med moderselskapet Verkis fått kontrakt som eneste firma på alle uavhengige kontroller samt. alle 3 parts kontroller på RIB, GEO, RIBR og RIBFY.

Prosjektet er beregnet til drøye 16 milliarder og skal stå ferdig i starten av 2027. Banen er cirka 8 km lang og skal ha seks stasjoner. Reisetid fra Majorstua til Fornebu blir på 12 minutter. Det er regnet at T-banen kan frakte opp til 8000 personer i timen.

Fornebubanen er viktig for Osloregionens fremtidige vekst. Den skal sørge for en effektiv kommunikasjonsløsning for beboere i hele regionen. Denne T-baneutbyggingen er den største i Norge på 50 år!