16/12/2020

3D-modell av Bodø Spektrum

I utvidelsen av Bodø Spektrum har vi valgt å dimensjonere konstruksjonen i en 3D-modell. Her bruker vi FEM design, hvor konstruksjonen blir analysert, både globalt og lokalt. Siden ny konstruksjon skal plasseres inntil eksisterende byr dette på noen spesielle utfordringer.

Nordlandsbadet i Bodø Spektrum vil bli blant Norges fremste idrettsbygg. Med tanke på energibruk og drift. Med fokus på lokal utnyttelse av ressurser som er effektiv og basert på fornybare kilder.