Godkjenninger

GODKJENNINGER

OPV Consulting AS jobber etter "Loven om offentlig anskaffelser". Vårt Kvalitetssikrings-system er bygd opp etter Norsk Standard -sertifiserte kontrakter.

Vi jobber for tiden med å få bredere godkjenning innen ansvar og miljø.