Gaselle Bedrift

GASELLE BEDRIFT 2020

Dagens Næringsliv har utpekt oss som en Gaselle bedrift. Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter.

Vi setter stor pris på alle våre ansatte og er stolte over utviklingen vi har hatt til nå. Utmerkelsen kommer som en bekreftelse på at de vi gjør, det gjør vi riktig!

Kriterier for gasellebedrifter:
-Levert godkjente regnskaper.
-Minst doblet omsetningen over fire år.
-Omsetning på over en million kroner første år.
-Positivt samlet driftsreultat.
-Unngått fallende omsetning.
-Vært aksjeselskap.