Gaselle Bedrift

GASELLE BEDRIFT 2021 og 2020

For andre året på rad har dagens Næringsliv utpekt oss som en Gaselle bedrift. Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter.

En viktig utmerkelse
Vi setter stor pris på alle våre ansatte og er stolte over utviklingen vi har hatt til nå. Utmerkelsen kommer som en bekreftelse på at de vi gjør, det gjør vi riktig!

OPV Consulting har et langsiktig perspektiv. Vi vil gjerne gi våre kunder og oppdragsgivere den beste kompetansen i markedet på alle grener. Vi ser for oss stor vekst i årene som kommer, blant annet gjennom nyutvikling og banebrytende teknologi og rekruttering av flere dyktige ansatte som vil sammen med oss jobbe målrettet mot å skape fremtidens prosjekthverdag.

Hva er kriteriene for å bli en Gaselle?

Det er avisen Dagens Næringsliv som står bak kåringen av gasellebedriftene. Kåringen er en årlig begivenhet, og helt siden 2003 har DN kåret landes mest fremgangsrike bedrifter. Det er knallharde krav til utmerkelsen

Kriterier for gasellebedrifter:
-Levert godkjente regnskaper.
-Minst doblet omsetningen over fire år.
-Omsetning på over en million kroner første år.
-Positivt samlet driftsresultat.
-Unngått fallende omsetning.
-Vært aksjeselskap.