Uavhengig kontroll

UAVHENGIG KONTROLL

Hvilke kontrollområder omfattes av obligatorisk uavhengig kontroll?

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. For bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om uavhengig kontroll, dels for prosjektering og dels for utførelse.

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Kontrollområder for de ulike tiltaksklassene etter SAK10 §14-2:

Tiltaksklasse 1 Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger. Lufttetthet i nye boliger.  Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningsfysikk, herunder lufttetthet Konstruksjonssikkerhet Geoteknikk Brannsikkerhet Våtrom, men kun for boliger.

Kommunen kan i tillegg etter en konkret vurdering av tiltaket, også stille krav om uavhengig kontroll for forhold som ikke omfattes av de obligatoriske kontrollområdene i SAK10 § 14-2.