Rådgiving i offentlig anskaffelse

Rådgiving i offentlig anskaffelse

OPV Consulting AS tilbyr private og offentlige byggherre med anskaffelse av alle tjenester i bygge og anleggsprosjekter. OPV Consulting AS besitter spesialkompetanse innen offentlig anskaffelser og kan tilby et særdeles kompetent team for disse anskaffelsene.

Daglig leder Kenneth Olafsen gjennomfører regelmessige  forelesninger og faglig veiledning til byggherrer om prosesser i anskaffelsen og gjøre de rette anskaffelsene mot behovet. Kennet Olafsen er også veileder for innovative anskaffelser for offentlige byggherrer.