Prosjektledelse

PROSJEKTLEDELSE

Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for utvalgte prosjekt hos våre kunder med vår bedrift og ressurser som støttespiller.

Dette omfatter planlegging, styring og rapportering av fremdrift, avvik og økonomi. Prosjektlederen fungerer som en viktig støttespiller for Byggherren/kundens ledelse. Prosjektlederen foretar selvstendige vurderinger av forretningsmessige problemstillinger gjennomfører prosjekter i henhold til avtalte rammebetingelser.

Prosjektlederen har tett kontakt med Byggherren/kunden og offentlige myndigheter og styrer koordinering av alle involverte konsulenter. Vi legger vekt på at prosjektleder kommuniserer godt med både prosjektteamet og styringsgruppen.