Fagområder

OPV Consulting AS FAGOMRÅDER

OPV Consulting  AS tilbyr alle tjenester inne prosjekt- og byggeledelse, i tillegg til prosjektering i tiltaksklasse 3 alle fag


ico-verkefnastjornun

Prosjektledelse

Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for utvalgte prosjekt hos våre kunder med vår bedrift og ressurser som støttespiller.

mer...
ico-idnadur

Prosjekteringsledelse

OP-VERKIS As besitter svært høy kompetanse inne prosjekteringsledelse(PGL). OP-VERKIS har ansatte som har ledet prosjekteringsgrupper på høyst komplekse prosjekter.

mer...
ico-buildings

Byggeledelse

Byggeleder er en byggeteknisk fagkyndig rådgiver for en byggherre/kunde i et bygge- eller anleggsprosjekt. En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen.

mer...
ico-hjelm

Byggherreombud

Byggherreombud brukes som betegnelse på byggeledelse ved Totalentreprise. Den viktigste forskjellen fra ordinær byggeledelse er at BL ikke har ansvar for grensesnittet mellom prosjektering og utførelse.

mer...
ico-umhverfi

SHA-koordinator

SHA-plan skal foreligge før opprettelsen av bygg- eller anleggsplass. Byggherren har ansvar for å planlegge og prioritere aktiviteter for helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med et prosjekt.

mer...
ico-uavhengig

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

mer...
ico-paperstack

Rådgiving i offentlig anskaffelse

OP-VERKIS As tilbyr private og offentlige byggherre med anskaffelse av alle tjenester i bygge og anleggsprosjekter.

mer...
ico_byggteknisk

Byggeteknisk rådgiving

OP-VERKIS tilbyr byggeteknisk rådgiving. Flere av våre ingeniører har bakgrunn som fagarbeidere og kan derfor bistå BH med å gjøre de rette valg.

mer...
ico-orkuvinnsla

ENERGI, MILJØ OG INDUSTRI

OP-VERKIS er ledende innen rådgivning og prosjektering for miljøvennlig energiproduksjon, og har i stor grad deltatt i oppbyggingen av slik energiproduksjon på Island.

mer...